Leerlingenzorg

School Ondersteuningsprofiel

In dit ondersteuningsprofiel geeft de Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers aan op welke manier de organisatie van de basiszorg op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs en extra ondersteuning aan alle leerlingen.