Sparklab

Kunst- & filosofielab op school

Kinderen uit alle groepen hebben regelmatig kunst- & filosofiedagen, op en rond de school, of op de kinderwerktuinen in de wijk Paddepoel en bij Tuindestad in de Held. De kinderen zijn op deze dagen de hele dag buiten.

In de kunst- en filosofieklas, het Sparklab, wordt gefilosofeerd en maken kinderen ‘kunst’ naar aanleiding van filosofische vragen. Door een combinatie van kinderfilosofie en creatieve expressie ontstaat op een speelse manier een proces van ervaren en doordenken. Het maken van kunst is onderdeel van een filosofisch denkproces; er wordt hierin gezocht naar een samenspel van woorden en beelden.

De school is als partner, co-onderzoeker, betrokken bij het PhD onderzoek. Het Sparklab biedt kinderen ruimte voor persoonsvorming in een proces waarin het kunstzinnige en het filosofische verbonden worden. De kinderen worden uitgedaagd om zowel in taal als in beeld te communiceren over filosofische vragen en zintuigelijke of fantasievolle ervaringen en deze met elkaar in verband te brengen. Hierbij worden taal en beeld in een cyclisch proces van creatieve ervaring en reflectie ingezet. Hierbij worden verschillende werkvormen ontwikkeld waarin de kinderen worden aangezet om naar zichzelf, de andere kinderen en de wereld te kijken, er over na te denken door te verbaliseren en te verkennen, door te verbeelden. Hierbij ontdekken de kinderen hun talenten en eigenheid.

In 2012 werd het Sparklab, kunst- en filosofielab als onderzoeksproject opgezet in het kader van de Master Kunsteducatie Hanzehogeschool/NHL. In het onderzoek werd een methodiek ontwikkeld voor workshops waarin middels een actie-reflectie cyclus van filosofische gesprekken en het maken van stop motion animatiefilmpjes in woorden en beelden werd gefilosofeerd. In de afgelopen 5 jaar was het lab onderwerp van PhD onderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek richt zich op de verdere ontwikkeling van het Sparklab en op de theoretische onderbouwing ervan.

https://www.sparklabkunstenfilosofie.nl/