Aanmelden

Kennismaken?

Aanmeldingsprocedure Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers

Op onze school zijn alle kinderen welkom.

U kunt u aanmelden voor een oriënterend gesprek door op deze link te klikken. Of in het linker menu.

U krijgt dan een afspraak met onze brugfunctionaris die u vertelt waar wij voor staan en wat we doen. Tevens krijgt u een rondleiding. Mocht u voor onze school kiezen krijgt u een inschrijfformulier. Daarnaast vragen we u een formulier te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft om bij de kinderopvang te informeren hoe het met uw kind gaat.
Omdat we het belangrijk vinden uw kind goede zorg te bieden, zullen we als uw kind specifieke zorg nodig heeft, in overleg met u kijken of onze school uw kind het onderwijs kan bieden dat uw kind nodig heeft.

Als uw kind een zij-instromer is, heeft u het oriënterende gesprek met en een rondleiding van onze intern begeleider. De intern begeleider zal contact opnemen met de school waar uw kind op zit, om te informeren naar de zorg die uw kind nodig heeft. Naar aanleiding daarvan besluiten we of wij dat kunnen bieden.

Er zijn momenten gedurende het schooljaar dat we een wachtlijst hanteren voor een bepaalde groep. Als er een plaats vrijkomt wordt het eerste kind op de wachtlijst toegelaten.