Aanmelden

Aanmelden basisschool 

Uw kind kan vanaf 4 jaar naar de basisschool. Op alle basisscholen in de gemeente Groningen gelden dezelfde afspraken om uw kind aan te melden.

Stap 1: U ontvangt rond de eerste en derde verjaardag van uw kind een informatiebrief van de gemeente Groningen over de wijze van aanmelden op basisscholen.

Stap 2: U oriënteert zich op passende basisscholen. Op de Bisschop Bekkers kan dit door een oriënterend kennismakingsgesprek.

Kennismaken
Wanneer u zich aanmeldt voor een kennismakingsgesprek, krijgt u een afspraak met onze brugfunctionaris die u vertelt waar wij voor staan en wat we doen. Tevens krijgt u een rondleiding op onze school. Mocht u voor de Bisschop Bekkers kiezen, krijgt u een inschrijfformulier. Daarnaast vragen we u een formulier te ondertekenen waarmee u ons toestemming geeft om bij de kinderopvang te informeren hoe het met uw kind gaat.

Omdat we het belangrijk vinden uw kind goede zorg te bieden, zullen we als uw kind specifieke zorg nodig heeft, in overleg met u kijken of onze school uw kind het onderwijs kan bieden dat uw kind nodig heeft.

Zij-instromer
Als uw kind een zij-instromer is, heeft u het oriënterend gesprek met onze intern begeleider. De intern begeleider zal contact opnemen met de school waar uw kind op zit, om te informeren naar de zorg die uw kind nodig heeft. Naar aanleiding daarvan besluiten we of wij dat kunnen bieden.

Wachtlijst
Op dit moment heeft de Bisschop Bekkers geen wachtlijst.