Klachtenregeling KOC

Onderwijs is mensenwerk en soms gaat iets niet zoals we het bedoelen. Als er wat is dan willen we graag luisteren en met een eventuele klacht kunt u altijd bij ons terecht. Om de klacht goed te kunnen behandelen is het van belang dat deze op de juiste plek binnenkomt. Heeft u een klacht op het niveau van de groep, dan is de procedure als volgt:

  • U meldt uw klacht bij de betrokken groepsleerkracht. U kunt dit mondeling of schriftelijk doen. De leerkracht nodigt u op korte termijn uit om uw klacht te bespreken en zo mogelijk op te lossen.
  • Indien voor beide partijen geen bevredigende oplossing gevonden kan worden, kunt u contact opnemen met de intern begeleider of de directeur. Zij proberen in onderling overleg met betrokkenen alsnog tot een oplossing te komen.
  • Indien dit niet mogelijk blijkt, zal de directeur of intern begeleider u doorverwijzen naar onze externe vertrouwenspersoon, Mattis Wibbens, mattis@hetvtb.nl, 085-1055 055.
  • Mocht ook dit niet voor een bevredigende oplossing zorgen, dan kunt u uw klacht indienen bij het bestuur van de school (Stichting KOC Groningen, Postbus 1462, 9701 BL Groningen) of bij de landelijke klachtencommissie (Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, Postbus 394, 3440 AJ, Woerden, 070-3861697). Klachten dienen schriftelijk en ondertekend te worden ingediend.

Meer informatie staat beschreven in de Klachtenregeling KOC. (Zie link onderaan deze pagina)

Heeft u een klacht op het niveau van de school, dan kunt u de eerste stap overslaan. U meldt uw klacht in dit geval meteen bij de directeur. De klachtenregeling is beschreven in de Klachtenregeling KOC. (Zie link)

Klachtenregeling KOC (pdf)