Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het beleid dat de school voert. Daarmee zijn wij een serieuze gesprekspartner voor de directie. Dat betekent dat de MR steeds geïnformeerd wordt over voorgenomen besluiten en uit te zetten beleid, waardoor de MR een rol kan vervullen in het besluitvormingsproces. De directeur van de KDS Bisschop Bekkers sluit aan op uitnodiging.

Leden van de MR schooljaar 2020-2021

Rico Sloover (voorzitter), leerkracht groep 8

Lars Liebe (secretaris), leerkracht groep 4

Britt van Assendelft, leerkracht groep 1/2

Pamela ten Brinke, ouder

Grietko Huizinga, ouder

Alma Suljic, ouder

Een afvaardiging van de leden van de MR neemt ook deel aan de vergaderingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Katholieke Onderwijs Centrale, waar naast de KDS Bisschop Bekkers ook de St. Michaëlschool onder valt. De GMR kent een eigen jaarverslag.