Even voorstellen


Aïcha Abdourahman

Hey, ik ben Aïcha Abdourahman, vrouw en moeder van 3 schatten die allen op de Bisschop Bekkersschool zitten. Als ouders zijn we vanaf het begin betrokken geweest bij school voor onze kinderen maar niet alleen onze kinderen doen eraan toe. Alle kinderen, ouders en personeelsleden verdienen een goed functionerend school. Met mijn werkervaring in zowel de zorg- als zakelijke dienstverlening wil ik daar mijn steentje aan bijdragen als lid van de MR.

Pamela ten Brinke

Mijn naam is Pamela ten Brinke. Ruim tien jaar ben ik bekend met de Bisschop Bekkersschool. Mijn oudste zit in het derde jaar van Kamerlingh Onnes, de middelste zit op dit moment in groep 8 en de jongste in groep 3. Ik ben werkzaam als zorgbemiddelaar/triagist. Mijn beweegredenen om in 2018 toe te treden in de MR, was omdat ik meer betrokken wilde zijn in de ontwikkeling van het onderwijs van mijn kinderen. Vanuit mijn functie als zorgbemiddelaar/triagist moet ik veel informatie lezen, screenen wat belangrijk is en wat verduidelijkt moet worden. Dit probeer ik ook toe te passen in de MR. Kritisch zijn en of iets passend is. Regelmatig ben ik te vinden op het schoolplein, in school of als klassenmoeder.

Lars Liebe

Hoi! Ik ben Lars Liebe. Ik ben 36 jaar, getrouwd met vrouw Joy en vader van Levi (8 jaar) en Jelte (6 jaar). Mijn hobby’s zijn wielrennen en fotografie. Inmiddels werk ik alweer 9 jaar op de Bisschop Bekkersschool. Eerst als leerkracht van groep 4 en nu als leerkracht van groep 7. Naast het lesgeven zit ik nu 7 jaar in de MR, waarvan de laatste 5 jaar als secretaris. Ook hou ik me, als bouwcoördinator op dit moment veel bezig met de nieuwbouw van de school. Voor mij is het belangrijk dat kinderen, ouders en collega’s zich fijn kunnen voelen op school. Daarnaast heb ik het streven dat wat het best mogelijke onderwijs bieden aan de kinderen en een prettige werkplek zijn voor de collega’s. Door in de MR mee te denken en praten over het beleid van de school en het gesprek te voeren over hoe het gaat hoop ik mijn steentje daar actief aan bij te dragen.

Rico Sloover

Ik ben Rico Sloover, al ruim 27 jaar met veel enthousiasme werkzaam op de Bisschop Bekkersschool. Ons gezin bestaat uit vriendin, dochter en zoon. Mijn hobby’s zijn muziek (speel in een band, piano & gitaar), voetbal en tennis. Ik geef les aan groep 8, vind vooral kamp en de afscheidsmusical de leukste periode van het schooljaar. Daarnaast ben ik al jaren actief op school met het project ‘Energy Challenges’ en zit inmiddels ruim 16 jaar in de MR, meestal als voorzitter. Vooral de samenwerking tussen ouders, leerkrachten en partners (CNV, bestuur, Raad van Toezicht) is een prachtige uitdaging.

Karin Soppe

Ik ben Karin Soppe en sinds februari 2017 werkzaam op onze school. Ik heb een man en twee kinderen, een jongen van 19 jaar en een meisje van 17 jaar. In mijn vrije tijd hou ik er van om te lezen, te puzzelen en te wandelen, ook loop ik iedere week hard. Al lange tijd werk ik in het basisonderwijs. Ik ben begonnen als leerkracht en nu werkzaam als intern begeleider op maandag, dinsdag en woensdag. Sinds dit schooljaar maak ik vanuit het personeel deel uit van onze medezeggenschapsraad. Graag denk en praat ik mee over de belangrijke zaken die aan de orde zijn voor onze school. Het is fijn dat er in de m.r. ruimte is om samen met de ouders te spreken over het beleid van de school.

Bram Schultinge
Ik ben Bram (41 jaar), ik woon in de wijk Paddepoel met mijn vrouw Nephtis en onze tweeling Simon en Thomas. Ik werk als jurist bij de provincie Drenthe in Assen en in mijn vrije tijd maak ik graag en veel muziek. Ik ben blind geworden door een hersenaandoening toen ik 5 jaar oud was, daarom heb ik ook vaak mijn hulphond mee. Onze tweeling zit nu in groep 2 en omdat ik vaak op het schoolplein of in de school te vinden ben, krijg ik veel mee van al het moois wat op deze school gebeurt. Daarom wil ik ook graag als ouder mijn bijdrage leveren aan onze school met mijn juridische kennis, maar vooral ook om de MR naar het schoolplein te brengen en het schoolplein naar de MR te brengen. Want wat mij betreft mag iedereen meepraten, ik luister in ieder geval goed en graag.