Daltononderwijs

Kenmerken van een Daltonschool

Onze school gaat uit van de mogelijkheden van kinderen. Ze leren eigen keuzes te maken binnen de kaders die wij aangeven. Daarbij wordt hun zelfstandig handelen verder ontwikkeld.

Als Daltonschool betekent dit voor ons onderwijs dat de volgende kenmerken belangrijk zijn:

  • Reflectie: het is belangrijk dat je leert je bewust te worden van je eigen kunnen.
  • Verantwoordelijkheid: de mens is een persoon die zelf mag en kan kiezen, maar voor de gevolgen van zijn keuzes zelf de verantwoordelijkheid moet dragen. De medemens bepaalt de grens van de persoonlijke vrijheid. Die grens wordt altijd gevormd door het respecteren van een ander.
  • Zelfstandigheid: kinderen kunnen alleen zelfstandigheid leren als ze voldoende verantwoordelijkheid krijgen.
  • Samenwerken: mensen kunnen niet zonder hun medemensen. Medemensen moet je steunen en je kunt steun van ze krijgen. Samenwerken is een belangrijke vaardigheid om als mens goed te kunnen functioneren. Dit is niet alleen belangrijk op school maar ook in de maatschappij. We leren kinderen omgaan met verschillen. Elkaar accepteren en respecteren staat daarbij voorop.
  • Effectiviteit/doelmatigheid: de onderwijstijd moet door de leerlingen en leerkrachten effectief en doelmatig worden gebruikt.
  • Borgen: De afspraken op school moeten levend gehouden worden en zo nodig verbeterd.

De dagkleuren

In alle groepen staan de daltonkleuren op de deur en in de groepen 3 en 4 ook op het whiteboard. Ook staan de daltonkleuren op het taakformulier. Deze kleuren liggen vast. In groep 1/2 worden de dag kleuren op de weekkalender gebruikt.
De dag kleuren worden als communicatiemiddel (bijv. het daltonbord) en als registratiemiddel (bijv. bij het plannen en afkleuren van de taak) gebruikt.

Maandag: Rood
Dinsdag: Geel
Woensdag: Blauw
Donderdag: Oranje
Vrijdag: Groen

In alle klassen zijn de dag kleuren met daarnaast een notatiemogelijkheid op de binnenkant van de deur geschilderd. Daarop kan voor de kinderen (en voor ouders) informatie of afspraken geschreven worden. In iedere “bouwhal” zijn dezelfde deurborden. Hierop kan informatie voor de ouders en leerlingen geschreven worden.

Keuzemiddagen

De groepen 1 t/m 3 spelen iedere vrijdagmiddag groepsdoorbrekend.
Verder zijn we heel trots op onze uitwerking van het kiesbord voor de twee keuzemiddagen. Groep 3 en 4 en de groepen 5 t/m 8 werken dan groepsdoorbrekend allerlei activiteiten. Zie daarvoor ons Daltonboek.

Dalton reflectiewiel

De afgelopen jaar zijn we in de groepen bezig geweest met het leren reflecteren. In de groepen 3 t/m 8 doen we dit met behulp van het reflectiewiel. Aan de hand van ik-doelen, die in de groep besproken zijn, kleuren de kinderen het wiel in.
Het doel is dat kinderen leren, o.a. met behulp van dit reflectiewiel, beter inzicht te krijgen in hun eigen leerproces en zich zodoende kunnen verbeteren. We hebben gekozen voor de daltonkernwaarden: zelfstandigheid & doorzetten, samenwerken, verantwoordelijkheid, omgaan met anderen en talent.
De groepen 3 t/m 6 vullen een papieren versie en de groepen 7 en 8 vullen het reflectiewiel digitaal in. In de groepen 7 en 8 bestaat er ook nog de mogelijkheid om het reflectiewiel door een vriend/vriendin in te laten vullen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 leggen tijdens de voortgangsgesprekken in november en april het reflectiewiel zelf uit aan hun ouder(s)/verzorger(s). De leerkracht ondersteunt, indien nodig, hierbij.
In januari 2020 zijn we met het reflectiewiel gestart. We voeren het reflectiewiel gefaseerd in. We willen dat de kinderen en ouders snappen wat precies de bedoeling is. Er komt telkens één onderdeel aan bod. In december 2023 zal het hele reflectiewiel gevuld worden.

Verder willen we u verwijzen naar ons Daltonboek en ons Dalton Ontwikkelingsplan op deze site.