CKV & Keuzewerk

Het Planbord

De lessen CKV in de groepen 3 tot en met 8 worden aangeboden op het planbord CKV & keuzewerk. Deze lessen worden gezamenlijk en in samenhang aangeboden met de keuzevakken Dalton. Alle kinderen hebben wekelijks één uur CKV en één uur keuzevakken.

Uitgangspunt van ons kunst- & cultuuronderwijs is dat leerkrachten zoveel mogelijk werken vanuit eigen kracht en talent. De school heeft een vakleerkracht muziek. Bij de groepen 1/2 is CKV & keuzewerk geïntegreerd in het kleuteronderwijs.