Ik vier

De tweede periode van het schooljaar staat in het teken van vieringen en feesten die in de katholieke traditie staan. De periode start na de herfstvakantie met de viering van Allerzielen Eigen Stijl gevolgd door Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Tussen Sint Maarten en Sinterklaas is er aandacht voor het project Bekkersmaatjes.

Vieringen

Allerzielen Eigen stijl is een hedendaagse, eigen invulling van de katholieke viering. Tijdens deze viering worden overledenen herdacht. Wij zijn een katholieke én multiculturele school. Als basis van de viering zijn er de elementen vanuit de katholieke traditie zoals het branden van een kaarsje, het noemen van de namen, met daaraan toegevoegd elementen uit andere culturen en geloven, zoals de hindoe-bloementempel.

Bij de viering van Sint Maarten staat naast het maken van de lampion het verhaal van Sint Maarten centraal. Het verhaal wordt in alle groepen elk jaar verteld. Uitgangspunt is solidariteit. Oog hebben voor je medemens, vooral als die het moeilijk heeft. In de week van Sint Maarten bezoekt groep 7 de Martinikerk. Ze maken kennis met Sint Maarten als beschermheilige van de stad Groningen. Direct na Sint Maarten starten we met Bekkersmaatjes, een kunstproject in samenwerking de voedselbank Groningen. Na de Bekkersmaatjes vieren we Sint Nicolaas. Met de traditionele intocht op het plein, het is dan de hele dag feest.

Bij de kerstviering staat, geheel volgens de katholieke traditie, het kerstverhaal en samen zijn en zingen centraal. Voor de viering vormen alle kinderen van de school samen een kerstkoor. Het koor staat onder leiding van de vakleerkracht muziek. Na het samen zingen voor de ouders hebben de kinderen een kerstdiner in de eigen klas.

‘Allerzielen nieuwe stijl’ wint in 2009/2010 de Koppie Copy Jeugdbeleidprijs. De tweejaarlijkse prijs voor het beste jeugdinitiatief in de gemeente Groningen. De jury noemt het kunst-educatieve aspect van de viering als een voorbeeld voor anderen. Allerzielen Nieuwe Stijl is voorgedragen door de wijkraad Paddepoel. Na het winnen van de prijs doopt de school haar viering om tot ‘Allerzielen Eigen Stijl’. Om hiermee ook anderen uit te nodigen een ‘eigen’ Allerzielen viering te ontwikkelen.