De brugfunctionaris

Onze brugfunctionarissen

De brugfunctionaris vormt een 'brug' tussen de ouders(s)/verzorger(s), het kind, de school en de wijk. De Bisschop Bekkers heeft twee brugfunctionarissen:

Sandra Buitenwerf
s.buitenwerf@b-bekkers.nl
06-50830625
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag (om de week) en vrijdag

Naomi Groenman
n.groenman@b-bekkers.nl
050-5779506
Aanwezig: donderdag

Sandra en Naomi zijn lid van het schoolteam en een van hun taken is de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit gebeurt door het organiseren van koffie- en themaochtenden, het aansluiten bij projecten die er al zijn zoals Allerzielen et cetera. U kunt altijd bij hun terecht met vragen over regelingen van de gemeente die er voor de kinderen zijn:

  • Vergoedingen vanuit stichting Leergeld
  • Vergoeding Ouderbijdrage Schoolfonds (VOS); het schoolreisgeld en de vrijwillige bijdrage
  • De tweedehands fietsregeling
  • Vergoeding van zwemles (vanaf 6 jaar)
  • Het Jeugdfonds Sport en Cultuur (vanaf 4 jaar)
  • De Stadjerspas
  • Leencomputers

Meer informatie over regelingen en vergoedingen vindt u op de website van de Gemeente Groningen.