Ouderraad

We hebben een actieve ouderraad die activiteiten rondom onze vieringen organiseert. De ouders hebben de activiteiten onderling verdeeld. We hebben een vieringenkalender: het begint bij de Bisschop Bekkersdag in de eerste schoolweek, dan is er de Week van de schrijver, Kinderboekenweek, Allerzielen, Sint Maarten, Bekkersmaatjes, Sint Nicolaas, Advent, Kerst, Voorleesontbijt, Carnaval, Vastenactie, Palmpasen, Pasen en het Sterrenpleinfeest. Ouders zijn  bijna bij alle vieringen van harte welkom.

Ook zijn er schoolreisjes, bezoeken aan de boerderij, bibliotheek, tandarts, voorleesmiddagen, spelletjesochtenden, versieren van de school voor bijvoorbeeld Sinterklaas.

Iedere groep heeft twee klassenouders die hand- en spandiensten leveren in de klas en in de school. Denk aan tafel dekken voor de Paaslunch e.d.

Zonder ouders zouden we al deze activiteiten niet kunnen doen!

In het schooljaar 2023/2024 zit namens het team Mirjam Pepplinkhuizen in de ouderraad, en namens de ouders Chiena Niemeijer, Cora Mulder, Desiree Scheper, Dominic Strijker, Joti Mangnoesing, Lisette Schoenmaker, Natalie Thielpape en Patricia Ahmed-Hindriks.

De ouderraad is te bereiken via het mailadres ouderraad@b-bekkers.nl.