Ik doe

De derde periode van het schooljaar staat in het teken van het opdoen van specifieke vakvaardigheden van de kunstdisciplines. Deze periode begint in de eerste week na de kerstvakantie en loopt door tot even na de meivakantie.

De kinderen volgen in de periode Ik doe een serie van vier of drie aaneensluitende lessen of workshops per kunstdiscipline. De leerlingen volgen de lessen in kleine groepen van rond de twaalf tot achttien leerlingen.

De aangeboden disciplines zijn poëzie, beeldende vorming, I stop motion, drama, dans en muziek. Voor deze periode wordt onder meer de methode Moet je doen als bronnenboek gebruikt. Zowel de eerste uitgave; voor het vak drama als de nieuwe uitgave; voor de vakken beeldende vorming en muziek.