Ouderraad

We hebben een actieve ouderraad die activiteiten rondom onze vieringen organiseert. De ouders hebben de activiteiten onderling verdeeld. We hebben een vieringenkalender: Het begint bij de Bisschop Bekkersdag in de eerste schoolweek dan Week van de schrijver, Kinderboekenweek, Allerzielen, Sint Maarten, Bekkersmaatjes, Sint Nicolaas, Advent, Kerst, Voorleesontbijt, Carnaval, Vastenactie, Palmpasen, Pasen, Sterrenpleinfeest. Ouders zijn op bijna alle vieringen van harte welkom.

Ook zijn er schoolreisjes, bezoeken aan de boerderij, bibliotheek, tandarts, voorleesmiddagen, spelletjesochtenden, versieren van de school voor bijvoorbeeld Sinterklaas enz.

Ieder groep heeft twee klassenouders die hand en spandiensten leveren in de klas en in de school. Denk aan tafel dekken voor de Paaslunch e.d.

Zonder ouders zouden we al deze activiteiten niet kunnen doen!

Namens het team zit Mirjam Pepplinkhuizen in de OR, en namens de ouders Laura Kreulen, Solita Cliteur, Marjon Hofman en Natascha Roberts.